Tuinaanleg

Aan de hand van het tuinontwerp brengen wij een werkomschrijvende offerte uit .Hierin worden alle werkzaamheden en de te gebruiken materialen omschreven. Op deze wijze wordt voor u duidelijk, op welke wijze de kostprijs is opgebouwd. Hierin kunnen dan eventueel nog wijzigingen en/of aanpassingen gedaan worden. Bij gunning van aanlegwerkzaamheden zal het bedrag,dat gerekend wordt voor het ontwerpen van de tuin, in zijn geheel of naar rato gecrediteerd worden.


De volgende fase van uw nieuwe tuin is de aanleg. Deze zal gebeuren met een vooraf vastgelegde begin- en einddatum. Tijdens dit proces wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang en planning van de werkzaamheden. Op de overeengekomen einddatum zullen we de aanleg van uw tuin afsluiten met de schriftelijke oplevering. Bij deze evaluatie zullen alle onderdelen de revue passeren en eventuele onvolkomenheden geregistreerd en verholpen worden. Dit alles opdat u niets in de weg zal staan om van uw nieuwe tuin te kunnen genieten. Op al onze leveringen en werkzaamheden krijgt u uiteraard een uitgebreide garantie van de VHG en de Exclusief Geselecteerde Hoveniers . Maar ook na onze oplevering kunt u natuurlijk gerust contact met ons opnemen om u met raad en daad bij te staan om zo uw tuin in harmonie tot wasdom te laten komen.

Een greep uit de door ons aangelegde tuinen

Zie ook Portfolio